onsdag 15 oktober 2008

Hotad kvinna med barn får ingen hjälp

Familj på flykt utan stöd från samhället

Hon misshandlades och terroriserades av sin man. På flykt upptäckte hon och båda hennes barn att bekymren inte var över. Samhället kunde inte hjälpa till med ett eget boende, nu bor familjen i en lägenhet utan el.

Några andra möbler än tre sängar har de inte. Familjen, mamma och två småbarn, bor i en lägenhet i Gnesta där elen är avstängd, det går inte att laga mat.
Med två små barn att försörja är det svårt att leva ett flackande liv utan en fast punkt i tillvaron.
Själv trodde hon att samhället skulle ställa upp.

Verkligheten visade sig inte vara så enkel.
– Jag får ingen egen lägenhet för att jag har en betalningsanmärkning. Eftersom vi bor i en lånad lägenhet får jag inte heller något möbelbidrag från socialen.
Strömmen kan de inte heller slå på eftersom jag inte står på hyreskontraktet, säger kvinnan.
Familjen sitter som i en rävsax.


Det enda som jag kan tillägga artikel är:
Socialtjänstlagen har ändrats från "bör" till "ska" och kommunernas ansvar har "förtydligats".
Detta är konsekvenser som vi kommer att få se mer av i framtiden.
Det är Sverige 2008!
Så här lever jag och mina barn!
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

fredag 10 oktober 2008

Polisen Kickis tvingas att ha skyddad identitet

”Mina barn kan inte ens vara med i skolkatalogen”

Polisen Kickis har under många år fört en enveten kamp mot hedersvåldet och sedan i höstas kartlägger Kickis Åhré Älgamo för Stockholms stads räkning det hedersrelaterade förtrycket och våldet, som det heter officiellt. Den politiskt tillsatta utredningen innebär att hon frikopplats från polisjobbet och bär titeln projektledare.

Hon började som ordningspolis i Stockholm 1991, direkt efter Polishögskolan. Fortsatte som narkotikaspanare, kom därefter till våldsroteln och jobbade med utredningar, och gick vidare till Rikskrim. Men det var inom våldsroteln som Kickis upptäckte att allt mer handlade om hedersbrott. Och att det var ”jättestort”.

Hon utbildade poliser, socialtjänstpersonal, lärare och sjukvårdspersonal. Lärde dem att se tecken och symtom.

1999 hamnade fallet Pela Atroshi på Kickis bord.

På grund av hennes arbete så har hon utsatts för hot. Hoten har tvingat henne och hennes familj att skaffa skyddad identitet och hon berättar i artikeln om hur barnen påverkas.

De får inte finnas med någonstans. Inte i skolkataloger, idrottsaktiviteter, resultatlistor. De får aldrig någon bekräftelse på det de gör. Det är jättekänsligt.

Jag tycker att det är bra att Kickis går ut och berättar om sin livssituation, om hoten och den skyddade identiteten. Vi sitter ju faktiskt i samma båt. Visserligen så kan hon arbeta men det är ett högt pris som hon och hennes familj får betala.

Tack Kickis för det du gör.
Jag beundrar dig för ditt mod och tålamod.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

torsdag 9 oktober 2008

Socialtjänsten tillät sexuella övergrepp att fortgå..

Den ena flickan ritade en teckning med sexuellt innehåll redan för nio år sedan.
Men socialtjänsten lade ner misstankarna mot den närstående mannen.

Nu döms han för att ha utsatt de två flickorna för flera grova sexbrott under sju års tid.
Mer om detta finns här:

Målsägarna, två flickor som än i dag inte är myndiga, har blivit utsatta för en mängd övergrepp sedan 1999. Först i augusti i år vågade de till sist berätta om händelserna.
De ville skydda sitt yngre syskon från att utsättas för samma sak.
Redan 1999 ska den ena flickan ha ritat en teckning med sexuellt innehåll. Det ledde till att socialtjänsten kopplades in och 50-åringen misstänktes för sexualbrott. Men sedan avskrevs misstankarna och socialtjänsten bedömde att han kunde fortsätta träffa barnen.

Målsägarna, två flickor som än i dag inte är myndiga, har blivit utsatta för en mängd övergrepp sedan 1999. Först i augusti i år vågade de till sist berätta om händelserna.
De ville skydda sitt yngre syskon från att utsättas för samma sak.
Redan 1999 ska den ena flickan ha ritat en teckning med sexuellt innehåll. Det ledde till att socialtjänsten kopplades in och 50-åringen misstänktes för sexualbrott. Men sedan avskrevs misstankarna och socialtjänsten bedömde att han kunde fortsätta träffa barnen.

Hur kan detta tillåtas att hända!
Detta sker i Sverige år 2008!

Det är dags att frånta socialtjänsten ansvaret för utsatta barn.
För de klarar uppenbarligen inte av uppgiften att skydda barn som faktiskt söker hjälp.

Det är dags att införa en barnskyddsmyndighet med specialkompetens som har i uppdrag att skydda de utsatta barn.
Det faktum att barn i Sverige inte har rätten till eget ombud är en stor skandal.
Det är dags att stärka barnskyddet i Sverige så att vi uppfyller det som faktiskt står i Barnkonventionen!Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

tisdag 7 oktober 2008

Stalker -förföljare, stalking- förfölja..

Stalkningsutredningen är ute nu.

Läs den här!
Se pressträffen i efterhand.
Pressmeddelande 7 oktober 2008
Justitiedepartementet
Kraftfulla åtgärder mot stalkning ger ett ökat skydd för hotade och förföljda

Kriminalisering av stalkning och möjlighet att övervaka kontaktförbud (nuvarande besöksförbud) elektroniskt. Det är ett par av de åtgärder som Stalkningsutredningen föreslår i sitt betänkande som i dag överlämnades till justitieminister Beatrice Ask. Utredningen, som har letts av rektorn vid Polishögskolan Ebba Sverne Arvill, föreslår även ett ökat skydd för personuppgifter och andra åtgärder för att skydda hotade och förföljda.


Många personer i Sverige utsätts varje år för hot, trakasserier och förföljelse. Under det senaste året har nästan 200 000 personer drabbats av stalkning, d.v.s. en form av systematisk förföljelse. Ungefär 15 000 personer tvingas varje år flytta efter att de har utsatts för stalkning.

I dag saknas det en särskild bestämmelse om straff för stalkning. Däremot kan gärningarna som ingår i stalkningen var och en för sig utgöra brott. Stalkningsutredningen föreslår att ett nytt brott, olaga förföljelse, införs. Förslaget innebär en möjlighet att sammantaget beakta att kriminella gärningar begåtts inom ramen för en systematisk förföljelse. Den som gör sig skyldig till olaga förföljelse kan dömas till fängelse i högst två år. För grova fall föreslås straffet vara fängelse lägst sex månader och högst fyra år.

Stalkningsutredningen föreslår också att den nuvarande lagen om besöksförbud ska ersättas av en ny lag om kontaktförbud. Den nya lagen är tydligare. Strukturerade hot- och riskbedömningar ska vara grunden för beslut om kontaktförbud.

Ett kontaktförbud ska kunna förenas med elektronisk övervakning. Förbudspersonen föreslås kunna övervakas elektroniskt och positionsbestämmas om han eller hon träder in i det område som kontaktförbudet avser. Övervakningen ska ske av polisen. Den elektroniska övervakningen ökar möjligheten för polisen att varna skyddspersonen och ingripa mot förbudspersonen. Även möjligheten att säkra bevis om att en överträdelse av kontaktförbudet har skett kommer att öka, enligt utredningen. Beslut om kontaktförbud med elektronisk övervakning ska fattas av domstol.

Enligt Stalkningsutredningen bör det bli lättare att medges fingerade personuppgifter än vad det är i dag. En annan åtgärd som utredningen föreslår är att det bör finnas utbildade skyddshandläggare för brottsoffer tillgängliga i samtliga kommuner. En skyddshandläggare ska vara en länk mellan brottsoffer, myndigheter och ideella organisationer.

Kontakt

Martin Valfridsson
pressekreterare hos Beatrice Ask
work 08-405 47 22
cell 0702-74 10 22
e-post till Martin Valfridsson
Ebba Sverne Arvill
Särskild utredare
08-401 66 00
070-293 83 00
Johan Sørensson
Utredningssekreterare
08-401 33 61
076-765 00 57Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

måndag 6 oktober 2008

Hon vägrade att ge upp.

Jag har tidigare berättat om en kvinnas kamp för sina barn.
Ni kan läsa om det här.

Under ett års tid så har jag följt hennes kamp och stöttat henne med råd och optimism. Jag har läst alla hennes dokument och tillsammans så har vi letat efter en advokat som kunde ta över hennes ärende.
Efter ett års letande så tvingades vi tillslut att inse. Att ingen advokat var modig nog att ta över ärendet pga att den förre advokaten hade begått så stora misstag.

Hon har under tiden blivit dömd för umgängesvägran, umgängessabotage och dömts att betala 90 000 kronor i böter och detta bara för att hon vill skydda sina barn ifrån förövaren..

Ingen advokat ville frivilligt ta över hennes fall. Det fanns dock en (mycket känd) advokat som hade mage nog att begära 30 000 kronor i förskott. För att överhuvudtaget ta emot hennes dokumentation. Men denna kvinna vägrade ändå att ge upp.

Hon anmälde sin advokat till Advokatsamfundet och överklagade själv sitt ärende till hovrätten. Hovrätten beviljade först anstånd under en tid men visade sedan ingen hänsyn för hennes besvärliga situation, utan krävde att ärendet skulle behandlas.
Denna modiga kvinna gjorde då det modigaste jag någonsin varit med om..

Hon presenterade sig själv i rätten och utan advokat!
Hennes läkare fanns vid hennes sida under förhandlingarna som stöd. Detta var samma läkare som hade behandlat henne och som under lång tid hade försökt att hjälpa hennes barn att få tillgång till vård.

Hon gick systematiskt tillväga och hade med sig hela bevisföringen. Den som hennes advokat hade "glömt" av att presentera. Hon klarade trots sin sjukdom av, att under en hel dag försvara sig själv och sina barn, lägga fram alla bevis och förklara omständigheter för rätten kring händelser som hänt för över 5 år sedan..
Jag är förundrad över hennes styrka och imponerad av hennes mod.

Under 5 års tid så har rättsväsendet, socialtjänster och familjerätten stått på förövarens sida. Hon har kallats för lögnaktig, psykiskt sjuk, manipulativ och har ständigt tryckts ner av de myndigheter som skulle ha stöttat henne och hennes barn.

Av den omfattande dokumentation som finns i ärendet. Så ser man tydligt att rättssystemet har havererat. Alla instanser har begått så grova misstag. Så att jag bara kan förundras över att det fortfarande kan kallas för "Rättsväsende".

Det har nu gått 2 veckor sedan denna modiga kvinna tvingades att försvarad sig själv och sina barn i Hovrätten utan att ha en advokat vid sin sida.(ett brott bara det)

I dag fick jag det samtal som jag har oroat mig så mycket för. Hon berättar för mig att domen hade kommit och att den var till hennes fördel. Hon hade mot alla odds vunnit tillbaka den ensamma vårdnaden om sina barn.
En kamp som har pågått i över 5 år har äntligen fått sitt slut..
Hennes barn skall nu, efter 5 års kamp få rätten till vård..

Men kampen är inte över..
Nu är det upp till henne att kämpa för att få upprättelse. De fel som begicks måste granskas och ses över. Hon måste först kämpa för att bötesbeloppet för umgängessabotage tas tillbaka.

Sedan startar processen mot advokaten, socialtjänsten, familjerätten, BUP...
Ja, alla instanser som nekade hennes barn vård trots att de hade behov av det.
Hon har flera år kvar av rättsprocesser för att bli rentvådd.

Under tiden så kommer hennes barn att växa upp.
Fortfarande i utanförskap på grund av den skyddade identiteten och hoten ifrån deras far.(som kvarstår)
De kommer aldrig att få uppleva den trygga barndom som deras mamma har kämpat så mycket för att de skulle få...

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

söndag 5 oktober 2008

Unga får ut vittnens namn från socialtjänst.

Socialtjänst och sekretess, går det ihop?

Jag har under många år klagat på socialtjänstens oförmåga att sköta sekretessen.
I ett samhälle där kriminaliteten ökar. Så ökar även behovet att människor som vågar att vittna.

Unga får vittnens namn från socialtjänst

Brottsmisstänkta ungdomar har hittat ett nytt sätt att få reda på identiteten hos vittnen eller andra som har lämnat upplysningar om dem till polisen. Ungdomarna begär helt enkelt ut sin akt från socialtjänsten.
Med upplysningarna kan brottsmisstänkta sedan skrämma både brottsoffer och vittnen.

I akten kan det stå ord för ord vad namngivna personer berättat för polisen. Polisen är ålagd att skicka information och utredningar om brottsmisstänkta ungdomar till sociala myndigheter. Det skriver Göteborgs-Posten.

Enligt lagen har man rätt att begära ut och ta del av sina akter hos till exempel socialtjänsten.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

fredag 3 oktober 2008

Skyddad identitet och rätten till vård..

Att alla människor skall kunna gå till läkaren ser de flesta som en självklart...
Att brottsoffer behöver få tillgång till vård, mediciner och rehabilitering borde vara självklart..
Men för oss med skyddade personuppgifter så är det näst intill omöjligt.

Enligt skattemyndigheten så är det vi själva som är ansvariga att se till att vårt skydd fungerar.
Det innebär att det är vi som skall kontakta andra myndigheter och organisationer för att förklara behovet av sekretessskydd och för att komma överens om hur kontakter ska skötas.
Då vi upprepade gånger av vår omgivning har blivit lovad att uppgifterna skall hanteras korrekt men ändå blivit avslöjade. Så ökar givetvis vår misstro mot myndigheterna.

Samtidigt så är varje myndighet ansvarig för sina egna personregister. Det innebär att det är myndigheten själv som, utifrån sina egna verksamhetsbehov, bestämmer vad som ska presenteras för sina handläggare. Det finns således ingen övergripande policy för hur myndigheterna ska behandla uppgifter om t.ex. sekretessmarkerade personer.

Detta gäller alltså alla myndigheter, försäkringskassor, tandvården, vårdcentraler, apotek, banker, telefonbolag, försäkringsbolag, dagis, skolor, intagningsnämnder för studier, domstolar.

Jag är förundrad över det faktum att vi själva ses som ytterst ansvariga för vår trygghet. Jag har under 7 år krävt förändringar av detta och begärt att någon skall göra en konsekvens analys av vår situation men utan att lyckas.

Så kom då den nya Patientdatalagen...

Tanken med den nya patientdatalagen som trädde i kraft den 1 juli i år var att olika vårdgivare kunde dela information om patienten. Det spelade ingen roll om patienten vårdades i landsting, kommun eller ett privat vårdföretag – journalen skulle följa patienten.

Men förutsättningen för den nya lagen var en rad säkerhetskrav...

Landstinget Blekinge bryter mot datalagen

Hon misshandlades efter att hennes identitet röjts

Är det bara jag som ifrågasätter varför vårt skydd inte är lagreglerat?
Hur många fler skall skadas eller dö?
Att få höra att det bara var en "liten miss" eller "den mänskliga faktorn" är ingen tröst.

Det måste bli straffbart att bryta sekretessen.
Ett skadestånd skall betalas ut varje gång vi röjs då det faktiskt innebär ett brutet förtroende.
Att misstagen upprepas gång efter gång och överallt.

Vi kan inte heller klaga..

Vilken ombudsman kan granska någonting som inte är lagreglerat?
De skall ju granska att lagen efterlevs...
Men när problemen grundar sig i att det är ett laglöst område?
Ett skydd är inte ett skydd om det bara en rekommendation!Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

torsdag 2 oktober 2008

Skyddad identitet och rätten till mediciner.

Att Apoteket har allvarliga brister i sin hantering av känsliga personuppgifter är numera de allra flesta medvetna om. Annat var det när jag började att kämpa med frågan 2001. Då framförde jag för första gången frågan till vår förre Stadsminister Göran Persson och fd finansminister Bosse Ringholm.
Året därpå 2002 informerade jag Justitieminister Thomas Bodström, JO 2003, regeringens utredningar 2004-2007 och gick under samma tid ut berättade om det i media.

I januari 2006 och 2007 gjorde jag anmälningar till Jo till Datainspektionen. I anmälan förklarade jag att bristerna i säkerheten var så stor att vi inte kunde använda oss av vare sig högkostnadsskyddet för mediciner eller köpa medicin på avbetalning.

Jag tyckte att det var anmärkningsvärt att ett så stort och delvis statligt bolag som Apoteksbolaget AB inte kunde få fram fungerande rutiner.
Att ingen annan hade reagerat på detta tidigare förvånade mig.
Det är ju livsviktigt för alla att få tillgång mediciner.
Under denna tid så framgick det tydligt och klart på deras hemsida att:

//Hinder för att få kredit kan vara att en kund har två eller flera betalningsanmärkningar, har skuldsaldo hos Kronofogden eller ha en pågående skuldsanering. Andra orsaker till ett avslag vid apoteksdisken kan vara att den som vill ha kredit har förvaltare, saknar adress, är under 18 år eller har skyddade personuppgifter.//

Att anmäla för diskriminering var inte lönt då detta drabbar båda könen och alla nationaliteter men jag tycker fortfarande att det är en diskriminerings fråga.

Jag ringde upp Apoteksbolaget AB igår och blev glad över nyheten att de har arbetat med att försöka lösa frågan. Nu finns det alltså möjlighet för oss med skyddade personuppgifter och kvarskrivning i kombination att köpa våra mediciner på avbetalning.

Det är dock inte klart om vi kan nyttja högkostnadsskyddet.
Problemet med detta har varit att i högkostnadsskyddet så registreras informationen om vart vi hämtat ut vår medicin och vart läkaren som skriver ut våra mediciner befinner sig. Detta röjer alltså i slutänden vart vi söker vård.

Apoteksbolaget AB skall under nästa vecka informera mig om problematiken är löst.
Förhoppningsvis så kommer vi snart att kunna börja att använda det också.
Det tar tid att väcka den björn som sover...


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Barn utan skydd blir flyktingar i eget land.

Barn utan skydd blir flyktingar i eget land

Det finns barn i Sverige som lever helt skyddslösa med sina mammor. Barn som har utsatts för våld eller sexuella övergrepp av sina pappor –och mammor som har kriminaliserats för att de skyddar dem. För att undgå ytterligare övergrepp från papporna och repressalier från staten tvingas de att leva gömda.

Artikeln i Stockholms fria tidning beskriver en del av de problem som kvinnor och barn möter. Men det är mycket mer som ställer till det.

Just nu så kämpar en kvinna ensam mot alla myndigheter i Sverige.
Hennes barn har utsatts för både misshandel, tortyr och möjligtvis sexuella övergrepp. Precis som i Adams fall så har inte pappan blivit dömd. Inte för att det inte fanns bevisning utan för att advokaten glömde av att presentera dem...

Allting började när mamman ansökte om ensam vårdnad för att barnen behövde akut hjälp av BUP. Pappan motsatte sig detta och påstod att barnen inte har några problem. Trots att pappan inte har träffat barnen under flera år och inte kan avgöra detta så väljer rätten att tro på fadern.

Socialtjänsten som gjorde barnutredningen informerade inte rätten om tidigare anmälningar mot fadern. Inte heller nämnde de uppgifter som de tidigare hade fått från barnen, skolan och läkare, utan valde att dölja dem.

Mamman vägrar att låta pappan träffa barnen och döms till böter för umgänges sabotage.
Socialtjänsten får in anmälningar från skolan om att barnen mår mycket dåligt. Detta trots att skolan sedan flera år har haft extrapersonal som stöd för dessa barn i skolan så fungerar det sämre och sämre.

Socialtjänsten vill att barnen skall få vård men BUP vägrar att ta emot dem på grund av att pappan vägrar att gå med på det. Rätten skriver i sin dom att pappan anser att barnen glömmer så småningom och medger dessutom att lite stryk förekommer ju alltid i en familj.
Rätten står på pappans sida och dömer ut mer böter.

Nu har pappan begärt polishämtning och anser att läkarintygen som intygar att barnen är i akut behov av vård inte är giltiga. Han vill veta läkarens namn och få uppgifter om vart barnen sökt hjälp, vilket av säkerhetsskäl sekretessbelagts.

Han avslutar med att förklara att han inte anser att rätten skall höra barnen mer på grund av att de mår så psykiskt dåligt...

Är detta ett enskilda misstag från advokater, åklagare, socialtjänst och domstolar?
Eller är det ett tidigare känt problem?

Läsvärt:
http://www.regeringen.se/sb/d/8586/a/85819
fullständig text finns här och problematiken på sidan 71 ;
http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/58/19/aac497a6.pdf

Visst är det skrämmande att vår regering är medveten om att dessa kvinnor och barn står rättslösa idag.

Undrar hur lång tid det tar för regeringen att ändra lagen så att dessa barn får rätt till vård?
Alla har enligt grundlagen rätt till vård i Sverige...
Trots det så hänger det på om pappan går med på det..
Tror ni att han frivilligt kommer att låta barnen berätta om det som han har utsatt barnen för..
...information som kan komma att användas emot honom i rätten?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

onsdag 1 oktober 2008

Skall skyddade personuppgifter hindra oss från att rösta i nästa val?

Brev till Valmyndigheten

Förfrågan om antal returnerade röstkort, valet den 17 september 2006.

Efter valet 2006 kontaktade jag valmyndigheten och berättade för er att personer med skyddade personuppgifter inte hade kunnat delta i valet pga. att röstkorten inte hade kommit fram till dem i tid.
En kombination av att röstkorten skickas ut 3 veckor innan val samt att valmyndigheten skickar ut dem i personernas riktiga namn till skattemyndigheten var en avgörande faktor.

Att ni bryter mot sekretesslagen när ni skriver ut hemliga namn på kuvertet och att ni inte samarbetar med skattemyndigheten och samordnar era rutiner oroar mig.

Jag bad därför 2006 att valmyndigheten skulle informera mig om hur många röstkort som returnerades 2006 och hoppas på att få ta del av denna uppgift.

Det är mycket allvarligt då vi enligt grundlagen har rösträtt men som vi av ovanstående skäl inte har kunnat nyttja. Jag har därför under 2006- 08 informerat Justitieminister Beatrice Ask, Finansminister Anders Borg, Skatteutskottet, riksdagsmän och utredningsgrupper om det inträffade och krävde förändringar.

Förfrågan om hantering av röstkort inför valet till Europaparlamentet den 7 juni 2009.

Hur kommer ni se till att vår rätt att delta i kommande val till Europaparlamentet tillgodoses?
Har ni på något sätt förändrat ert sätt att hantera personer med skyddade personuppgifter så att vi kan rösta i kommande val?
Samarbetar ni med skattemyndigheten?

Med vänliga hälsningar
Marianne
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,