tisdag 3 februari 2009

Stockholms stad skall ta fram rutiner för skyddad identitet..

Läste i DN att Stockholms stads revisorer nu för tredje gången har klagat på att skyddade personuppgifter riskerar att röjas.
Skälet till detta är (givetvis) att det inte finns några rutiner..

Att kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin, (M) gav statsledningskontoret i uppdrag att utarbeta centrala riktlinjer ser jag som mycket positivt. Jag undrar bara om han vet om att det är samma problem överallt i Sverige. Så det vilar en tung börda över hans axlar just nu.

För om de nu lyckas att skapa hållbara rutiner så blir dessa de första (som jag vet om) i Sverige.
Jag vill samtidigt uppmana mina läsare att skriva och berätta om ni vet någon kommun i detta land som har rutiner för hanteringen av våra skyddade uppgifter.

Jag har försökt att nå Sten Nordin för att upplysa honom om de riskfaktorer som jag redan känner till. Förhoppningsvis så hör han av sig. Det är alltid viktigt att de får information ifrån oss som lever med skyddet. För det är oftast vi som upptäcker bristerna och som sedan får hantera konsekvenserna av det. Jag har under många år påpekat att vi inte har någon myndighet som vi kan vända oss till för att rapportera in brister/läckor. Idealet hade varit en Skydds/sekretessombudsman...Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer: