söndag 22 februari 2009

Sista hoppet för de gömda kvinnorna.

Åsa Passanisi har skrivit en mycket bra artikel i Aftonbladet idag.

Hon har lyckats att fånga den grymma verklighet som finns bakom det som till vardags kallas för jourhem för hotade kvinnor och barn. Att detta är ett korttidsboende dit vi kan fly för en kort period för att vila oss, hämta krafter och finna tröst, vet de flesta gömda då många av oss har bott på liknande ställen.

Men efter att man har bott på flera ställen så upptäcker man snart att mönstret upprepar sig hela tiden.
Kvinnorna som kommer och går är ofta samma personer. De kommer tillbaka flera gånger för att de inte får någon hjälp av samhället i övrigt.

När man under sin vistelse upptäcker att ingen tar tag i det praktiska och man samtidigt mår dåligt av den ofta långvariga misshandeln. Så händer det att oron över den egna säkerhet tillslut tar över. Man återvänder många gånger till förövaren då vi känner att vi har mer kontroll över situationen i hans närhet. Att fly ut till en osäker tillvaro, kanske till en ny ort där man inte känner någon, är ett stort steg.

Är detta verkligen lösningen på våra problem?
Svenska myndigheter har utrett vår situation i över 30 år..
Under tiden så har kvinnor och barn ar mördats.
Skydd ges och våra uppgifter röjt dagligen utan att någon hålls som ansvarig!

Det är en rättsskandal av stora mått att Sverige år 2009 saknar långsiktiga lösningar för hotade och förföljda kvinnor och barn.
Vart tog våra mänskliga rättigheter vägen?

Förhandlades de bort den dagen vi föddes som kvinnor?
Eller var det när vi träffade/flyttade ihop /fick barn med/gifte oss med en man?
Jag beundrar alla som arbetar med att hjälpa oss utsatta och jag är tacksam över att de finns.

Men vart tog samhällets,regeringens och riksdagens ansvar vägen?
Det är dags för dem som har utrett frågan i över 30 år att avlägga en slutrapport...
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

tisdag 3 februari 2009

Stockholms stad skall ta fram rutiner för skyddad identitet..

Läste i DN att Stockholms stads revisorer nu för tredje gången har klagat på att skyddade personuppgifter riskerar att röjas.
Skälet till detta är (givetvis) att det inte finns några rutiner..

Att kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin, (M) gav statsledningskontoret i uppdrag att utarbeta centrala riktlinjer ser jag som mycket positivt. Jag undrar bara om han vet om att det är samma problem överallt i Sverige. Så det vilar en tung börda över hans axlar just nu.

För om de nu lyckas att skapa hållbara rutiner så blir dessa de första (som jag vet om) i Sverige.
Jag vill samtidigt uppmana mina läsare att skriva och berätta om ni vet någon kommun i detta land som har rutiner för hanteringen av våra skyddade uppgifter.

Jag har försökt att nå Sten Nordin för att upplysa honom om de riskfaktorer som jag redan känner till. Förhoppningsvis så hör han av sig. Det är alltid viktigt att de får information ifrån oss som lever med skyddet. För det är oftast vi som upptäcker bristerna och som sedan får hantera konsekvenserna av det. Jag har under många år påpekat att vi inte har någon myndighet som vi kan vända oss till för att rapportera in brister/läckor. Idealet hade varit en Skydds/sekretessombudsman...Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

söndag 1 februari 2009

Skatteverkschef vill stoppa söksidor..

Skatteverket vill stoppa söksidor på internet där man kan få ut registeruppgifter om enskilda människor.
Verkets generaldirektör Mats Sjöstrand begär i en debattartikel i Dagens Nyheter att regeringen utreder hur sådana massutlämnanden kan begränsas.
Han vill också frånta företag tillstånd att bedriva kreditupplysning om de enbart har som affärsidé att låta folk ta del av andras privatekonomi.

Enligt Sjöstrand får verket in allt fler klagomål från människor som anser att uppgifter hamnat i orätta händer.

Skatteverkets generaldirektör kräver att regeringen griper in. Låt den enskilde bestämma om hans eller hennes uppgifter ska lämnas ut. Personliga och privatekonomiska uppgifter som begärs ut från Skatteverket sprids i dag vidare och görs sökbara så att uppgifter om i princip alla svenskar finns tillgängliga med några enkla musklick. Vår gamla offentlighetsprincip och ny teknik har gjort detta missbruk möjligt. Därför hemställer vi nu hos regeringen att utreda hur utlämnanden av uppgifter om enskilda ur skatteverkets register kan begränsas. Vi vill inte inskränka den grundlagsstadgade offentlighetsprincipen genom att sekretessbelägga taxeringsuppgifter. Men massutlämnande av integritetskränkande uppgifter kan förhindras om den enskilde själv kan få ett ord med i laget om hans eller hennes uppgifter ska lämnas ut, skriver Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand.

Jag undrar vem som drar i trådarna.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,
Kanske det ligger det andra krafter bakom?