onsdag 1 april 2009

Hur är det för barn och ungdomar att leva med skyddad identitet?

Allmänna Barnhuset inbjuder till konferens:

Barn och ungdomar som lever
med skyddade personuppgifter

TID OCH PLATS:
Torsdagen den 14 maj 2009, Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm,
www.myntkabinettet.se

AVGIFT:
500 kr per deltagare som inkluderar kaffe och lunch.

ANMÄLAN:
Barnhusets hemsida,
www.allmannabarnhuset.se/konferenser&seminarier/konferensanmälan
Sista anmälningsdag 29 april.

Nyutkommen bok: Barn som lever med skyddade personuppgifter
Det finns en grupp barn i Sverige idag (ca 3900) som lever med skyddade personuppgifter. I denna skrift kommer barnet att vara i fokus. Hur ser barnens behov av stöd ut? Vad erbjuder samhället för stöd? I skriften beskrivs problematiken dels utifrån barnen och dels utifrån olika aktörer i samhället; skatteverket, försäkrings¬kassan, polisen, förskola/skolan, socialtjänsten. Skribent är Barbro Hindberg.

Ladda ner den eller beställ den här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer: