lördag 6 september 2008

Uppdateringar kring skyddadidentitet.se

Jag är fortfarande upprörd över det som har hänt men känner ändå att jag vill delge er den information som jag har fått in.

Jag ringde till BOJ och begärde att få information om Brottsofferjourens samarbete med Ljuspunkten. De informerade mig om att det inte fanns något ekonomiskt stöd till verksamheten. Det hade funnits ett slags mentorskap eller någon form av bollplank av en enskild person inom Boj men personen som agerade som sådan är nu på semester.

När jag ringde till Kvinnofridslinjen och berättade att jag var kvinna med skyddad identitet. Så rekommenderade de mig direkt att ringa 0200-120 155. Jag förklarade för dem att var mycket orolig just för att jag redan hade ringt dit och berättade det som skett. (se tidigare inlägg)

Jag informerade dem om min blogg, mitt arbete, mitt arbetssätt och gav referenser till utredningar och personer som jag har samarbetat med. Hon förstod att jag var upprörd.

Jag kunde tyvärr inte prata med chefen på kvinnofridslinjen men jag fick hennes telefonnummer för möjlig senare kontakt. Jag koncentrerade mig sedan på att få reda på VEM som stödde projektet ekonomiskt. Efter slagningar på nätet så hittade jag det här:

§ 23 Dnr 2008/0030 Ansökan Kvinnofrid – Ljuspunkten

Ansökan länsstyrelsen Stenbackens boende- och arbetskooperativ planerar att genomföra en förstudie, (projekt) inom kvinnofridsområdet.
Förstudien ska undersöka förutsättningarna för en rådgivning för kvinnor, barn och ungdomar som lever med skyddade personuppgifter samt hedersrelaterat våld.
Finansieringen ska bl a ske genom utvecklingsbidrag som socialnämnden har möjlighet att söka från länsstyrelsen.

Stenbackens boende- och arbets- kooperativ kan inte som frivilligorganisation söka bidrag utan det är kommunen, socialnämnden, som måste stå för ansökan.

Arbetsutskottets förslag till beslut 2008-02-05, § 6:”Underlaget skall efter komplettering och förändring utifrån uppdrag, ansvar och mål föreläggas socialnämnden”. Tjänsteutlåtande daterat 2008-02-07.

Jan-Olov Karlsson Fält, Stenbackens boende- och arbetskooperativ har 2008-02-18 skriftligen inkommit med kompletterande uppgifter angående ansökan samt redovisar även förstudien/projektet vid sammanträdet.

Socialnämnden beslut
Socialnämnden beslutar att hos länsstyrelsen ansöka om utvecklings-bidrag för att Stenbackens boende- och arbetskooperativ skall utföra förstudien/projektet enligt ansökan med kompletteringar/förändringar.
Belopp som söks är 248 700 kronor.

Det gav mig misstanken om att Länsstyrelsen i Gävle hade beviljat 248 700 kr till projektet.
Jag kontaktade därför registrator på Länsstyrelsen i Gävle och blev på så sett kopplad till handläggaren.

Hon berättade det som hon visste om projektet med blev förvånad över att underlaget inte riktigt stämde överens med den verksamhet som bedrevs.

Förstudien skulle undersöka förutsättningarna för en rådgivning för kvinnor, barn och ungdomar som lever med skyddade personuppgifter samt hedersrelaterat våld.
En person från kvinnojouren Stöttan skulle vara med. Trovärdigheten av projektet baserades enligt henne, helt ifrån uppgifter om att skattemyndigheten uttalat sitt stöd för projektet.

När jag berättade om mitt samtal med Eva och de bristande kunskaperna och att jag var orolig över att inget säkerhetstänkande fanns med. Så blev hon förvånad. För hon hade uppfattat Eva som kunnig och att hon bara skulle agera som medmänniska.
Att det krävdes kunskaper för att hjälpa hotade och förföljda kvinnor och barn, visste hon inte.
Jag informerade henne om vikten av att ge rätt stöd till hotade kvinnor och att säkerhetstänkandet i varje råd måste vara välgrundat.

Jag framförde min oro över att hon kanske hade använt mig och/eller min blogg/mina texter som del i sitt underlag till sin ansökan om utvecklingsbidrag. Handläggaren svarade då att hon hade haft andra kvinnor som exempel när hon hade ansökt...! Jag förklarade att jag ville ta del av detta material för en framtida JO anmälan.

Hon frågade mig om jag skulle kunna tänka mig att ingå i projektet. Jag avböjde vänligt men bestämt. På frågan om vem som kunde rädda projektet så svarade jag bara att de kanske skulle kunna prata med kvinnojourerna. (jag tror personligen inte att någon skulle vilja ta över)
Jag fick information om vem jag skall kontakta på Söderhamns socialkontor och planerar att göra så på måndag. Även chefen på kvinnofridslinjen och Skatteverket står nu på min ringlista.

Efter en stund blev jag uppringd och fick information om att Länsstyrelsen i Gävle skall utvärdera projektet snarast tillsammans med berörda aktörer och att de skall återkomma.
Vid 18 tiden igår så nåddes jag av beskedet att Kvinnofridslinjen inte längre ger ut Ljuspunktens journummer till hjälpsökande. De har tagits bort ifrån de betroddas lista.

Nu återstår det bara för mig att försöka att fundera ut hur jag skall kunna fortsätta...
Bloggen har varit ett sätt för mig att nå ut , ge hopp till andra och framförallt för att skapa debatt kring vår påtvingade livssituation...

Kvinnor har kunnat få kontakt med mig och de har informerat mig om deras problematik i vardagen. Jag har ibland utrett problem ända ner till paragrafnivå och prövar olika lösningar i samband med myndigheter och andra aktörer. För att sedan kunna sprida information och ge förslag på lösningar till lagstiftare och berörda parter.

Jag har som konsekvens av min skyddade identitet och kvarskrivning varit förhindrad att söka projektpengar, utvecklingsstöd eller annan finansiering till mitt arbete. Istället så har jag tagit allt ifrån mina och barnens pengar.
Jag vill förtydliga att min inkomst är 90 000 kr/år!
Jag har finansierat allt ifrån telefonräkningar, utrustning som dator, skrivare, kopiator, fax, brevpapper, frimärken, färgpatroner, A-4 papper, mobiltelefoner, underhåll av mobil som batterier och laddare och abonnemang, till resor till riksdag och regering.

Jag har tagit mig tid för att kräva förändringar...tid som jag kunde ha gett till mina barn istället...
Jag har använt mina pengar till detta som jag faktiskt borde ha använt till mat och kläder till mina barn. Vår levnadssituation finns här!
Jag kunde istället för att arbeta för att förändra och förbättra, ha valt att ligga på soffan och beklagat mig, tyckt synd om mig själv eller till och med tagit till flaskan.

Nu ingår inte det i min natur att göra så men jag anser mig ha rätt till agera och bli förbannad över att bli utnyttjad av andra.

Hälsningar MarianneLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

2 kommentarer:

ann sa...

Hej Marianne. ja, jag lobbar ju alltså mot föreningen Stulen Barndom som startades som en stödförening för barnhemsbarn från 30-talet och framåt och eftersom projektledaren hade en personlig vän i riksdagen Irene Oscarsson från Aneby så fanns det snabbt ett par motioner till stöd och from 2007 har man alltså statsbidrag från socialstyrelsen. Att hela föreningen bygger på ett jättebedrägeri vill man helst inte veta av uppe på socialstyrelsen utan man fortsätter att bidra med pengar så att denna förening kan fortsätta med sin minst sagt ljusskygga verksamhet.
Samma slapphet som du talar om alltså, men här har du ju faktiskt fått direkt gehörm något vi som tillskrivit olika myndigheter ännu inte känt av. Var alltså stolt över dig själv! Kram Ann

Vb sa...

"Handläggaren svarade då att hon hade haft andra kvinnor som exempel när hon hade ansökt...!"

Ska bli spännande att se vilka kvinnor, hon Eva refererar till.