torsdag 2 oktober 2008

Barn utan skydd blir flyktingar i eget land.

Barn utan skydd blir flyktingar i eget land

Det finns barn i Sverige som lever helt skyddslösa med sina mammor. Barn som har utsatts för våld eller sexuella övergrepp av sina pappor –och mammor som har kriminaliserats för att de skyddar dem. För att undgå ytterligare övergrepp från papporna och repressalier från staten tvingas de att leva gömda.

Artikeln i Stockholms fria tidning beskriver en del av de problem som kvinnor och barn möter. Men det är mycket mer som ställer till det.

Just nu så kämpar en kvinna ensam mot alla myndigheter i Sverige.
Hennes barn har utsatts för både misshandel, tortyr och möjligtvis sexuella övergrepp. Precis som i Adams fall så har inte pappan blivit dömd. Inte för att det inte fanns bevisning utan för att advokaten glömde av att presentera dem...

Allting började när mamman ansökte om ensam vårdnad för att barnen behövde akut hjälp av BUP. Pappan motsatte sig detta och påstod att barnen inte har några problem. Trots att pappan inte har träffat barnen under flera år och inte kan avgöra detta så väljer rätten att tro på fadern.

Socialtjänsten som gjorde barnutredningen informerade inte rätten om tidigare anmälningar mot fadern. Inte heller nämnde de uppgifter som de tidigare hade fått från barnen, skolan och läkare, utan valde att dölja dem.

Mamman vägrar att låta pappan träffa barnen och döms till böter för umgänges sabotage.
Socialtjänsten får in anmälningar från skolan om att barnen mår mycket dåligt. Detta trots att skolan sedan flera år har haft extrapersonal som stöd för dessa barn i skolan så fungerar det sämre och sämre.

Socialtjänsten vill att barnen skall få vård men BUP vägrar att ta emot dem på grund av att pappan vägrar att gå med på det. Rätten skriver i sin dom att pappan anser att barnen glömmer så småningom och medger dessutom att lite stryk förekommer ju alltid i en familj.
Rätten står på pappans sida och dömer ut mer böter.

Nu har pappan begärt polishämtning och anser att läkarintygen som intygar att barnen är i akut behov av vård inte är giltiga. Han vill veta läkarens namn och få uppgifter om vart barnen sökt hjälp, vilket av säkerhetsskäl sekretessbelagts.

Han avslutar med att förklara att han inte anser att rätten skall höra barnen mer på grund av att de mår så psykiskt dåligt...

Är detta ett enskilda misstag från advokater, åklagare, socialtjänst och domstolar?
Eller är det ett tidigare känt problem?

Läsvärt:
http://www.regeringen.se/sb/d/8586/a/85819
fullständig text finns här och problematiken på sidan 71 ;
http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/58/19/aac497a6.pdf

Visst är det skrämmande att vår regering är medveten om att dessa kvinnor och barn står rättslösa idag.

Undrar hur lång tid det tar för regeringen att ändra lagen så att dessa barn får rätt till vård?
Alla har enligt grundlagen rätt till vård i Sverige...
Trots det så hänger det på om pappan går med på det..
Tror ni att han frivilligt kommer att låta barnen berätta om det som han har utsatt barnen för..
...information som kan komma att användas emot honom i rätten?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer: