tisdag 7 oktober 2008

Stalker -förföljare, stalking- förfölja..

Stalkningsutredningen är ute nu.

Läs den här!
Se pressträffen i efterhand.
Pressmeddelande 7 oktober 2008
Justitiedepartementet
Kraftfulla åtgärder mot stalkning ger ett ökat skydd för hotade och förföljda

Kriminalisering av stalkning och möjlighet att övervaka kontaktförbud (nuvarande besöksförbud) elektroniskt. Det är ett par av de åtgärder som Stalkningsutredningen föreslår i sitt betänkande som i dag överlämnades till justitieminister Beatrice Ask. Utredningen, som har letts av rektorn vid Polishögskolan Ebba Sverne Arvill, föreslår även ett ökat skydd för personuppgifter och andra åtgärder för att skydda hotade och förföljda.


Många personer i Sverige utsätts varje år för hot, trakasserier och förföljelse. Under det senaste året har nästan 200 000 personer drabbats av stalkning, d.v.s. en form av systematisk förföljelse. Ungefär 15 000 personer tvingas varje år flytta efter att de har utsatts för stalkning.

I dag saknas det en särskild bestämmelse om straff för stalkning. Däremot kan gärningarna som ingår i stalkningen var och en för sig utgöra brott. Stalkningsutredningen föreslår att ett nytt brott, olaga förföljelse, införs. Förslaget innebär en möjlighet att sammantaget beakta att kriminella gärningar begåtts inom ramen för en systematisk förföljelse. Den som gör sig skyldig till olaga förföljelse kan dömas till fängelse i högst två år. För grova fall föreslås straffet vara fängelse lägst sex månader och högst fyra år.

Stalkningsutredningen föreslår också att den nuvarande lagen om besöksförbud ska ersättas av en ny lag om kontaktförbud. Den nya lagen är tydligare. Strukturerade hot- och riskbedömningar ska vara grunden för beslut om kontaktförbud.

Ett kontaktförbud ska kunna förenas med elektronisk övervakning. Förbudspersonen föreslås kunna övervakas elektroniskt och positionsbestämmas om han eller hon träder in i det område som kontaktförbudet avser. Övervakningen ska ske av polisen. Den elektroniska övervakningen ökar möjligheten för polisen att varna skyddspersonen och ingripa mot förbudspersonen. Även möjligheten att säkra bevis om att en överträdelse av kontaktförbudet har skett kommer att öka, enligt utredningen. Beslut om kontaktförbud med elektronisk övervakning ska fattas av domstol.

Enligt Stalkningsutredningen bör det bli lättare att medges fingerade personuppgifter än vad det är i dag. En annan åtgärd som utredningen föreslår är att det bör finnas utbildade skyddshandläggare för brottsoffer tillgängliga i samtliga kommuner. En skyddshandläggare ska vara en länk mellan brottsoffer, myndigheter och ideella organisationer.

Kontakt

Martin Valfridsson
pressekreterare hos Beatrice Ask
work 08-405 47 22
cell 0702-74 10 22
e-post till Martin Valfridsson
Ebba Sverne Arvill
Särskild utredare
08-401 66 00
070-293 83 00
Johan Sørensson
Utredningssekreterare
08-401 33 61
076-765 00 57Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: