fredag 3 oktober 2008

Skyddad identitet och rätten till vård..

Att alla människor skall kunna gå till läkaren ser de flesta som en självklart...
Att brottsoffer behöver få tillgång till vård, mediciner och rehabilitering borde vara självklart..
Men för oss med skyddade personuppgifter så är det näst intill omöjligt.

Enligt skattemyndigheten så är det vi själva som är ansvariga att se till att vårt skydd fungerar.
Det innebär att det är vi som skall kontakta andra myndigheter och organisationer för att förklara behovet av sekretessskydd och för att komma överens om hur kontakter ska skötas.
Då vi upprepade gånger av vår omgivning har blivit lovad att uppgifterna skall hanteras korrekt men ändå blivit avslöjade. Så ökar givetvis vår misstro mot myndigheterna.

Samtidigt så är varje myndighet ansvarig för sina egna personregister. Det innebär att det är myndigheten själv som, utifrån sina egna verksamhetsbehov, bestämmer vad som ska presenteras för sina handläggare. Det finns således ingen övergripande policy för hur myndigheterna ska behandla uppgifter om t.ex. sekretessmarkerade personer.

Detta gäller alltså alla myndigheter, försäkringskassor, tandvården, vårdcentraler, apotek, banker, telefonbolag, försäkringsbolag, dagis, skolor, intagningsnämnder för studier, domstolar.

Jag är förundrad över det faktum att vi själva ses som ytterst ansvariga för vår trygghet. Jag har under 7 år krävt förändringar av detta och begärt att någon skall göra en konsekvens analys av vår situation men utan att lyckas.

Så kom då den nya Patientdatalagen...

Tanken med den nya patientdatalagen som trädde i kraft den 1 juli i år var att olika vårdgivare kunde dela information om patienten. Det spelade ingen roll om patienten vårdades i landsting, kommun eller ett privat vårdföretag – journalen skulle följa patienten.

Men förutsättningen för den nya lagen var en rad säkerhetskrav...

Landstinget Blekinge bryter mot datalagen

Hon misshandlades efter att hennes identitet röjts

Är det bara jag som ifrågasätter varför vårt skydd inte är lagreglerat?
Hur många fler skall skadas eller dö?
Att få höra att det bara var en "liten miss" eller "den mänskliga faktorn" är ingen tröst.

Det måste bli straffbart att bryta sekretessen.
Ett skadestånd skall betalas ut varje gång vi röjs då det faktiskt innebär ett brutet förtroende.
Att misstagen upprepas gång efter gång och överallt.

Vi kan inte heller klaga..

Vilken ombudsman kan granska någonting som inte är lagreglerat?
De skall ju granska att lagen efterlevs...
Men när problemen grundar sig i att det är ett laglöst område?
Ett skydd är inte ett skydd om det bara en rekommendation!Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: